Fladdermuskunskap och bra länkar

Vi kommer prata mycket om fladdermöss på fladdermussafarin men här finns mer tips:

Fladdermusguide i excel-format: FLM-guide Allmän 211123 – Guiden är på två sidor. En sida med alla Sveriges arter, den andra sidan med de åtta vanligaste arterna (sida 2 blir lite enklare at använda i skymning och mörker).