Covid-19

Restriktioner 2024:

Inga restriktioner eller speciella anpassningar under fladdermusguidningarna 2024.

Coronavirus och fladdermöss:

Det skrivs och talas en hel del om att fladdermöss är orsaken till Covid-19. Det är fel – människor är orsaken till pandemin.

Det är  möjligt, t o m troligt, att viruset som ger Covid-19 har sitt ursprung hos fladdermöss. Många (jag menar riktigt många) olika coronavirus finns i naturen hos olika djurarter och det aktuella coronaviruset har likheter med coronavirus man funnit hos fladdermöss. Men ingen människa har någonsin smittats av coronavirus direkt från fladdermöss. Av allvarliga sjukdomar är det faktiskt bara rabies som man vet att människor smittats direkt av fladdermöss. Men detta är extremt ovanligt, i mer än 99% av alla rabiesfall hos människor i världen har smittan överförts från hundar.

Hypotesen om Covid-19 är att fladdermöss på något sätt smittat myrkottar som då blivit ”mellanvärd” för viruset. Myrkottar som äts och används inom traditionell medicin på vissa håll i världen har sålts på stora marknader och då har människor fått smittan. Orsaken till nuvarnade pandemi är alltså vi själva.

Vi människor ”släpper ut” virus från naturen genom att:

  • Förstöra natur, och därmed djurens naturliga habitat.
  • Genom handel av vilda djur.
  • Genom konsumtion av vilda djur.
  • Genom ohållbar boskapshållning.

Läs mer:

Artikel i Vox: https://www.vox.com/science-and-health/2020/2/12/21133560/coronavirus-china-bats-pangolin-zoonotic-disease

Artikel i Skånska dagbladet: https://www.skd.se/2020/02/14/skydda-en-nyttig-kompis/