Fladdermuskunskap och bra länkar

Vi kommer prata mycket om fladdermöss på fladdermussafarin men här finns mer tips: